Adresa: Velké Hamry 443

Tel.: +420 720 049 746

Renovace kamene suchou i mokrou cestou

Renovace kamene suchou cestou:

Suchá cesta renovace kamene se provádí mechanickým čištěním, které zahrnuje zdrsnění a odstranění nečistot z kamenné plochy. Během tohoto procesu dochází k mírnému úbytku tloušťky kamenné vrstvy, přičemž zvětralé plochy vykazují větší úbytek. Renovace kamene suchou cestou se provádí pomocí pneumatické pistole a nevyužívá abrazivních nebo chemických prostředků. Tento způsob je zejména vhodný pro interiéry, protože nezpůsobuje znečištění okolí, které by mohlo vzniknout při mokrém čištění.

Renovace kamene mokrou cestou:

Renovace kamene mokrou cestou zahrnuje kombinaci vody a křemičitého písku. Tento proces je také nazýván pískování za mokra a využívá vysokotlakého stroje. Při mokré renovaci je povrch kamene vystaven tlaku 150 barů. Oproti suchému čištění dochází k redukci prachu, ale ne nutně k menšímu množství odpadu v okolí.

Mokrá cesta renovace kamene je nejčastěji používána na venkovních plochách, kde zvýšený prach není problémem. Naopak suchá cesta se upřednostňuje pro vnitřní prostory budov, například v chodbách, vestibulech atd. Tento postup může být aplikován na různé povrchy z betonu nebo kamene.

Nase firma provádí renovace kamene nejenom v Čechách, ale i na Slovensku či v Německu. Kontaktujte nás pro více informací, kalkulaci prací či objednávku.