Adresa: Velké Hamry 443

Tel.: +420 720 049 746

Renovace kamenných schodů od profesionálů

Staré kamenné schody mohou znovu získat vzhled jako nové, i když již sloužily po mnoho desetiletí nebo dokonce staletí. Stejně jako je možné zbrousit a ošetřit staré přírodní dřevo, lze provést podobnou renovaci i s přírodním kamenem.

Stará kamenná schodiště patří mezi nejvíce využívané kamenné prvky v budovách i venkovních prostorách, a proto jsou často předmětem renovace. Hlavním problémem při obnově starých kamenných schodů je vysoká hlučnost, zejména v mechanickém ohledu. Nicméně pomocí jednoduché renovace můžeme vrátit schodišti jeho původní krásu a prodloužit jeho životnost o mnoho desetiletí.

Jak probíhá renovace kamenných schodů?

Renovace starých kamenných schodů probíhá pomocí pneumatického stroje s výkonným kompresorem. Nejprve je provedeno odstranění veškerých nečistot, jako je vápno, použité barvy a jiné nečistoty, které se přilepily na povrch schodiště, včetně žvýkaček a dalšího odpadu.

Následuje samotné čištění kamene. Silným tlakem vzduchu je kámen očištěn a odstraněny nečistoty, přičemž je zachována původní hrubost povrchu schodů. Stroj kopíruje povrch schodů, a proto nedochází k broušení, ale obnovuje se hrubý a pórovitý povrch kamene. Tím se dosahuje téměř původního vzhledu schodiště s povrchem, který při chůzi neklouže.

Renovace kamenných schodů v exteriéru a interiéru

Existuje rozdíl mezi renovací kamenného schodiště v interiéru a exteriéru. Při renovaci venkovního schodiště se používá mokrá metoda, která zahrnuje vodu a písek. Tato metoda se využívá z důvodu vzniku velkého množství prachu při suché metodě.

Odpadní voda s pískem a částečkami odstraněného kamene může venku snadno odtékat. Naopak při renovaci vnitřního schodiště se pracuje výhradně suchou metodou, bez použití vody a písku. Při mokré renovaci je písek na povrch schodiště stříkán s takovou rychlostí, že se při nárazu promění na prach.

Při suchém mechanickém čištění kamene bez použití abrazivních látek a chemikálií dochází k zdrsnění a vyčištění povrchu kamene při současném odbourávání vrstvy kamene o přibližně jeden milimetr (s větším úbytkem u zvětralého kamene).

Tato metoda se také nazývá pemrlování, což znamená mechanické oklepání povrchu kamene. Výsledek této metody je srovnatelný s výsledkem mokré metody tryskání abrazivním materiálem (například křemičitým pískem) a vodou. Mokrá metoda se obvykle používá převážně na venkovní kamenné prvky.